De toekomst van houten meubelen

FSC is de toekomst van houten meubelen: FSC is de toekomst van houten meubelen, zij is er verantwoordelijk voor dat er geen hout verspild wordt.

Achtergrond: Houten meubelen worden hoofdzakelijk geleverd aan ongeveer 300 groepen, waarvan 180.000 in het VK. Er zijn twee classificaties van FSC-duurzaam meubilair: het intern gecertificeerde houten meubilair en het extern gecertificeerde meubilair. Meubilair dat door de groep wordt geleverd, zal op duurzaamheid zijn gecontroleerd en moet aan de kwalificatienormen voldoen.

Wat is duurzaam hout?

Bos valt over het algemeen in een van de drie categorieën. Dat zijn:

Verbetering en uitbreiding in de categorie Leichendeck (landschapshout), waarbij het belangrijk is te bedenken dat alle bossen niet louter als bosreserves moeten worden beschouwd, maar als eerlijke en duurzame bronnen van hout.

De volgende categorie is die van het Europese loofhout, die vele houtsoorten omvat die op het Europese continent als te zeldzaam worden beschouwd (vooral balsem- en ijzerbastdennen). Deze groep vormt een rijke bron van uitzonderlijke houtkenmerken waarvan de kwaliteit zowel in commerciële als in huishoudelijke situaties op prijs wordt gesteld.

Meubelen die uit deze houtsoort zijn vervaardigd, zijn meestal duurzamer, beter bestand tegen pogingen om ze te beschadigen, en kunnen bijna overal worden gebruikt, omdat ze bijna overal geschikt zijn, van conventionele plattelandshuizen tot sterk verstedelijkte structuren.

Waarom is het verschil significant?

Om de betekenis van getallen te begrijpen, zal het aantal bomen per vierkante meter een idee geven van het populatieniveau van de bosgrond per regio.

In de meeste gevallen zult u geen variatie vinden tussen de bosgebieden van de verschillende landen, zelfs niet binnen dezelfde soort. Aan de hand van de 2 antwoorden hierboven kan met tabellen worden geanalyseerd welke boomgrootte nodig is voor de productie van duurzame houten meubelen in elk land.

ceptie (1): De toelage voor de houtgroei per land vereist dat de soortenrijkdom zo wordt verdeeld dat er houten meubelen kunnen worden gemaakt van duurzaam milkwood, loofhout van loofbomen, sporkehout, zacht dennenhout en hardhout.

Realiteit (2): Wanneer de vraag naar duurzaam houten meubelen groter is dan het beschikbare aanbod van duurzaam hout, zijn bosbeheer en duurzame bosbouw effectieve manieren om bossen te beheren.

Ontwerp:

Een goed ontwerp van de bossen van de natuur zal resulteren in duurzame meubelen, omdat de natuurlijke evolutie is gebruikt om de organische structuur en schoonheid van het landschap op houtbasis te creëren. Vergis u niet: wanneer hout afkomstig is van houtvezels van bomen, is het ontwerp intensief. Het patroon wordt doorgevoerd naar andere visuele oppervlakken zoals tegels, kunststof hout mozaïek, steen en zelfs glas.

Ontwerpers moeten ook rekening houden met de gewenste context voor duurzaam meubilair en hoe het hout zal worden aangevoeld door de regelgever dat Fees of houses andatum meubelfabrikant gevaarlijk en onvermijdelijk zijn.

Bepalingen:

De belangrijkste bepaling die duurzaam meubilair verklaart, is die welke nodig is voor een veilig ontwerp van duurzaam meubilair. In wezen gaat het bij het ontwerp van duurzame meubelen om het aantal bomen met langzame houtgroei, re Kettingzaag bijvoorbeeld, in een gebied.

De soorten die de minste zuurstof in de omgeving krijgen, hebben het vermogen om onopgemerkt door andere bomen een kort leven te leiden, en dienen dus als inter-genbank ankersoorten. Dit zorgt ervoor dat als er hout wordt gekapt, met inbegrip van het kappen van mos en het omzetten van landmassa, dit op een zodanige manier gebeurt dat de gevoelige soorten dergelijke inspanningen overleven. Soms wordt plaatselijk bos gebruikt om het oppervlaktebos en de voeding te vernieuwen. Als ontwerpers moeten we voorzichtig zijn met de manier waarop hout wordt gekapt. In de meeste gevallen is het effect van bosbouw op de bossen positief onder moderne duurzame bosbouw. In sommige gevallen is het negatief, afhankelijk van het perspectief van de ontwerper.i

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.