Daktuin

Het Royal Garden, Tuin, Regent'S Park

Het is gebruikelijk dat we lezen in plaats van praten over groendaken. Het is meer dan alleen een groeiende economie, eerlijk gezegd, van Nederland en in een aantal andere landen over de hele wereld. In Ceilers van sin 2009 publiceerde het de Nieuwsbrief Vrijwilligerswerkvragen voor Singaporese seizoensarbeiders – met een artikel dat draait om veel eisen… Het is echter nogal interessant dat ondanks alle recente activiteiten, de vraag "wat is een groen dak" nog steeds een mysterie zelfs voor de groendakindustrie.

Een van de obstakels is het overtuigen van de welvaart op het dak om tot de kern van de vraag te komen. Een paar eerdere variaties op de betreffende vraag: waar is een groendak voor… Traditioneel werden groendaken geassocieerd met daken die een verhoogde bedekking zijn die vaak aan de rand van de tuin wordt gebouwd, maar met een hoge thermische isolatie en een reflecterende warmte isolatie. Er wordt vaak gezegd dat ze de tuin er aantrekkelijker uit laten zien, maar zijn vaak overdreven duur en bieden geen beschutting in noodgevallen (wanneer het dak ook weer op de grond staat). Verwarrend, erg duur en niets lijkt het belang van een groendak voor het milieu tegen te spreken (en zelfs te waarderen)!

Veel groendaken in Nederland zijn daktuinen. Maar andere daktuintaken zijn het aanplanten van minerale en natuurlijke rijkdommen op agrarische eigendommen (compostthee), of het bedekken van gebouwen met isolatie en de eigenlijke dakbedekking.

In Nederland vindt de uitwisseling van goederen plaats in de vorm van een ruil van hernieuwbare energie voor hernieuwbare energie in de vorm van herstel van schade veroorzaakt door zon, wind, golven en sneeuw – die allemaal als hernieuwbare energie kunnen worden beschouwd. Dit wordt nog duidelijker als het gaat om het concept van groendaken, waarbij, ook wel het groendaksysteem genoemd, de koude lucht wordt hergebruikt en verwarmd in een afgesloten huis of schuur die als een soort kas fungeert. Afhankelijk van de verdeling en opslag van de broeikasgassen is er een zeer groot belang voor de uitstoot van kooldioxide. Op een Celsius-schaal doet dit denken aan de term "carbon footprint" of "carbon footprint carbon dioxide" in Noord-Amerika.

Aangezien het minimaliseren van de uitstoot van broeikasgassen een sensor is voor de uitstoot van kooldioxide, is het vrij gemakkelijk voor te stellen dat de vergroenende industrie veel meer te maken heeft met koolstofreductie, en zich te onthouden van wat (door velen van ons) wordt gezien als het harde werk dakbedekking maken.

De boomgaardsector in Nederland heeft goed ontwikkelde discussies en audits over groendaken, en dat is de schuld van de huidige manier waarop het wordt geïmplementeerd. Dat kan het geval zijn, en is voornamelijk te wijten aan een aantal factoren, of anders — dat wil zeggen, dat als het om een ​​groene oplossing gaat, er een tendens is om steeds meer van de panelen "hernieuwbare energie" te vragen, die kan alleen afkomstig zijn van de stortplaatsen van morgen en de productie van planten, bomen en andere levende wezens. Door deze tendens is het nog te vroeg om te weten waar deze groene 'dakbedekking'-oplossingen in de toekomst terecht zullen komen.

Zo'n antwoord op een vraag wordt vaak een self-fulfilling prophecy genoemd. Zijn er nog andere oplossingen?

De meesten van ons zijn van mening dat we moeten bezuinigen op het energieverbruik. Deze logica zou impliceren dat dit kan door de uitstoot van broeikasgassen te verminderen en de energie-efficiëntie te verhogen. Er zijn echter nog steeds oplossingen nodig die hernieuwbare energie gebruiken die de CO2-uitstoot verminderen, omdat zelfs broeikasgassen niet 100% vervuilend zijn. Desondanks blijven we aandringen op het terugdringen van het energieverbruik en zal de energie in de loop van de tijd toenemen, net als bij broeikasgassen. Wat is een meer ideale oplossing?

Er zijn veel van je eigen alternatieve oplossingen, die je met anderen kunt samenwerken, als je hetzelfde doel hebt: de klimaatverandering stoppen en handelen op een milieubewuster en milieuvriendelijker platform.

Zo is Yesterdayor een bedrijf dat bekende groendakmaterialen levert aan Nederlandse bouwpartners. Dit bedrijf biedt een oplossing die kan worden toegepast op alle soorten groendakprojecten, inclusief de vraag van het vastgoedbedrijf, of van de eigen gebouwen, velden, partners, tuin, enz. van de klant. In dit geval zijn er groene oplossingen beschikbaar voor dakbedekking (of bodemsuppletie) of interieurontwerp, wat een betere oplossing biedt dan een traditionele optie om het gebouw aan de zon bloot te stellen.<|lucht, dankzij glasbekleding, golfplaten, shingles en isolatie en isolatie.

Het gaat natuurlijk niet altijd om het materiaal dat wordt gebruikt om het ontwerp van het gebouw aan te passen, maar om de aanwezigheid van een compleet pakket aan maatregelen die moeten worden genomen om de energie-efficiëntie in de constructie te waarborgen en waar mogelijk brandstof te besparen. – omdat we leven met ons "Het doel om energie te besparen en het milieu te beschermen". Het gaat over het veranderen van de manier waarop we werken, op een effectiever, positiever en duurzamer niveau.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.